Category Archives: ธุรกิจ

เลือกซื้อบ้านเพื่อการลงทุน อย่างไรให้ได้ผลกำไรอย่างคุ้มค่า

การเลือกซื้อบ้านและที่ดิน เป็นการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่นักลงทุนต้องเลือกพิจารณาจากหลายๆปัจจัยก่อนตัดสินใจซื้อ เพราะการตัดสินใจแต่ละครั้งมีผลต่อการลงทุน ดังนั้นนักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มักจะมีเคล็ดลับการเลือกซื้อบ้านที่สามารถสร้างผลกำไรอย่างคุ้มค่า ซึ่งในปัจจุบันทั้งบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง ถือว่าเป็นสินทรัพย์การลงทุนที่สามารถสร้างผลกำไรให้นักลงทุนได้มากกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ รวมทั้งอัตราความเสี่ยงในการลงทุนก็มีน้อยกว่า แต่ทั้งนี้ในการเลือกซื้อบ้านและที่ดินเพื่อการลงทุนก็ยังมีปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยกันดังนี้

– เงินทุน เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง นักธุรกิจส่วนใหญ่จึงต้องมีเงินและแหล่งเงินทุนไว้สำรองอยู่แล้ว เพื่อให้การลงทุนมีสภาพคล่อง นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงควรมีเงินเย็นไว้เป็นทุนสำรองบางส่วนด้วย

– พิจารณาจากเพื่อนบ้านข้างเคียง เพราะเพื่อนบ้านมีความเกี่ยวพันถึงความสุข ความอบอุ่น และความสงบในการอยู่อาศัย นอกจากผู้ซื้อจะยึดหลักการเดียวกันในการพิจารณาเลือกซื้อบ้านและที่ดิน เพื่อนบ้านและสิ่งๆต่างยังเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเพิ่มมูลค่าบ้านและที่ดินให้มีราคาสูงขึ้นได้

– ตรวจสอบคุณภาพการจัดการชุมชนและบริการสาธารณะจากภาครัฐ เพราะเมื่อลงทุนในบ้านและที่ดินไปแล้ว ผู้ซื้อก็ต้องนำปัจจัยต่างๆเหล่านี้มาประกอบการพิจารณาเพื่อเลือกซื้อเช่นเดียวกัน หากพบปัญหาควรหลีกเลี่ยงการลงทุนเพราะเมื่อลงทุนไปแล้วถึงแม้บ้านและที่ดินจะมีราคาสูงขึ้นเพียงใดหากขายไม่ได้ ก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับการลงทุน

– ทำเลเด่น บ้านที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีหรือทำเลเด่น เช่น การคมนาคมสะดวก มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอยู่ใกล้สถานที่ราชการหรือห้างสรรพสินค้า

– โอกาสดี หมายถึง มีโอกาสหรือจังหวะในการเลือกซื้อบ้านได้ในราคาถูก

ดังนั้น การเลือกซื้อบ้านและที่ดินเพื่อการลงทุน คือ แนวทางหรือวิธีทำการตลาดอย่างหนึ่งของนักลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ ฉะนั้นวิธีคิดในการเลือกซื้อบ้านเพื่อการลงทุน เป้าหมายที่ต้องการก็คือผลตอบแทนซึ่งเป็นกำไร หรือรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการลงทุนในแต่ละครั้ง

 

 

7 ปัจจัยสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางเศรษฐกิจไทย

7 ปัจจัยสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางเศรษฐกิจไทย
7 ปัจจัยสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางเศรษฐกิจไทย

  1. แรงถ่วงจากนโยบายรถคันแรกซึ่งทำให้ยอดขายรถยนต์ในประเทศหดลงค่อนข้างแรงในปีนี้น่าจะมีผลกระทบต่อไปในปีหน้า
  2. การบริโภคน่าจะฟื้นตัวได้บ้างจากกลุ่มรายได้ปานกลางและรายได้สูง เนื่องจากรายได้ของคนกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบน้อยกว่ากลุ่มรายได้น้อย. และมีการก่อหนี้เมื่อเทียบกับรายได้น้อยกว่าด้วย
  3. การส่งออกไทยน่าจะโตได้แต่คงเป็นการโตแบบค่อยเป็นค่อยไป. เนื่องจากคู่ค้าหลักบางประเทศชะลอตัวลง (จีน และ อาเซียน) รวมถึงสินค้าส่งออกหลักบางประเภทเริ่มไม่เป็นที่ต้องการของตลาดโลก
  4. การท่องเที่ยวฟื้นตัวได้แต่ด้วยกฎอัยการศึกการฟื้นตัวอาจเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักอย่างรัสเซียมีปัญหาเศรษฐกิจในประเทศค่อนข้างหนัก
  5. การเลือกตั้งอาจถูกเลื่อนออกไป
  6. ด้วยราคาน้ำมันโลกที่ลดลงอย่างมาก เงินเฟ้อน่าจะอยู่ในระดับต่ำ และด้วยเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวค่อนข้างช้าและหนี้สินครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง เรามองว่าดอกเบี้ยนโยบายน่าจะคงอยู่ที่ระดับ 2% จนถึงปลายปี 2015
  7. โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่น่าจะเริ่มก่อสร้างได้ก่อนน่าจะเป็นโครงการส่วนต่อขยายจากโครงการเดิม เช่น รถไฟฟ้าและรถใต้ดิน

เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเงินเฟ้อที่ลดลง น่าจะทำให้ กนง. ยังคงดอกเบี้ยในระดับต่ำที่ 2% ตลอดทั้งปี 2015 เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป กอปรกับอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลง เราคาดว่า กนง. น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 2% ตลอดทั้งปี 2015 และแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐ มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นในปีหน้า อาจเพิ่มแรงกดดันต่ออัตราดอกเบี้ยของไทย แต่เรามองว่าด้วยภาวะชะลอตัวของสินเชื่อ และหนี้ภาคครัวเรือนที่เร่งตัวขึ้น การขึ้นดอกเบี้ยเร็วเกินไป อาจทำให้ภาคครัวเรือนได้รับผลกระทบได้ ดังนั้นการปรับขึ้นดอกเบี้ยน่าจะถูกเลื่อนออกไป

เศรษฐกิจไทยยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

  1. การส่งออกที่ฟื้นตัวช้า อาจกดดันการลงทุนของภาคเอกชนให้ชะลอตัว และฉุดอุปสงค์ภายในประเทศ
  2. ความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจสูงขึ้นหากมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไป
  3. ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายจากการปรับกฎระเบียบใหม่ เช่น การปรับโครงสร้างพลังงาน อัตราภาษี VAT การเลื่อนปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ และการประมูลโครงการ 4G

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นแทนการลงทุนในหุ้นรายตัว

14

การลงทุนในหุ้น คือการซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนซึ่งให้สิทธิการเป็นเจ้าของในบริษัทนั้นๆ ตามจำนวนหุ้นที่ถือครอง แม้คำว่างบการเงินและการบัญชีอาจจะทำให้หลายคนรู้สึกกลัวและไม่อยากทำความเข้าใจกับมัน แต่นี่คือภาษาทางธุรกิจซึ่งนักลงทุนจำเป็นต้องรู้ก่อนจะลงทุนในหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนไม่จำเป็นต้องมีความรู้อย่างนักบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนก็สามารถที่จะเข้าใจพื้นฐานของงบการเงินที่สำคัญสามอย่าง คือ งบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด ที่ช่วยแสดงถึงผลการดำเนินงานและความมั่งคั่งของบริษัทได้ เมื่อนักลงทุนคิดว่าตัวเองได้พบบริษัทที่มีประสิทธิภาพ (เหนือกว่าบริษัททั่วไป) แล้ว สิ่งต่อมาที่นักลงทุนควรค้นหาก็คือ ราคาตลาดตอนนี้เป็นราคาที่นักลงทุนควรจะเข้าไปซื้อหรือไม่ เช่นเดียวกับการซื้อสินค้าเราคงไม่อยากซื้อสินค้าที่ดี แต่ราคาแพงเกินกว่าที่ควรจะเป็น หุ้นก็เช่นเดียวกัน นักลงทุนคงไม่ต้องการซื้อบริษัทในราคาที่แพงเกินความเป็นจริง

การจะค้นพบบริษัทที่มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าบริษัททั่วไปนั้น นักลงทุนจะต้องทำการบ้านหนักพอสมควรในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ประกอบกับนักลงทุนบางคนอาจมองว่าการลงทุนด้วยตัวเองจะทำให้ไม่สามารถกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอได้เท่าที่ควร ทางออกที่นักลงทุนเหล่านี้เลือกจึงเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นแทนการลงทุนในหุ้นรายตัว อย่างไรก็ตาม หากนักลงทุนต้องการจะเพิ่มหุ้นเฉพาะตัวลงไปในพอร์ตการลงทุน มอร์นิงสตาร์ได้แนะนำแนวทางการลงทุนไว้ 5 ข้อด้วยกัน คือ  มองหาบริษัทที่มี Wide Moat (Moat ในที่นี้หมายถึงความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท) ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จะกับคำว่า Economic Moat กันก่อน คำนี้เป็นคำที่ตั้งขึ้นโดย วอเรน บัฟเฟต ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าบริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน มากน้อยและยั่งยืนเท่าใด บริษัทที่มี Wide moat มักอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบในการทำกำไร และเป็นบริษัทที่มีปัจจัยทางโครงสร้างที่ทำให้ได้เปรียบคู่แข่งในระยะยาว บริษัทเหล่านีจึงเป็นบริษัทที่นักลงทุนสามารถที่จะคาดการณ์ผลกำไรในอนาคตได้ อีกทั้งบริษัทจะมีผลตอบแทนของเงินทุน ที่สูงกว่าต้นทุนของเงินทุนและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ความแตกต่างระหว่างการลงทุนทำธุรกิจกับการลงทุนในตลาดหุ้น

14

ถ้าวันนี้คุณอยากทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการ กับ การที่คุณอยากลงทุนในตลาดหุ้น ควรจะเลือกลงทุนอะไรดีข้อเปรียบเทียบ 1. เงินลงทุนการทำธุรกิจหรือกิจการต่างๆ จำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุน ตั้งแต่หลักแสน หลายแสน จนถึงหลักล้าน และที่สำคัญ ต้องมีสายป่านที่ยาว เพื่อมาหล่อเลี้ยงธุรกิจของคุณให้มันเจริญเติบโตต่อไปได้ ตลาดหุ้น วันนี้คุณจะมีเงินเริ่มต้น หลักพัน หลักหมื่น คุณก็สามารถเริ่มต้นลงทุนได้ เวลาการทำธุรกิจหรือกิจการต่างๆ จะต้องมีเวลา ดูแลเฝ้ากิจการตลอดมากกว่า 8 – 10 ชั่วโมงต่อวัน จะปิดกิจการไปเที่ยวสักเดือนนึง ก็ไม่สามารถทำได้ เพราะธุรกิจที่เปิดขาดรายได้ แต่ภาระค่าใช้จ่ายยังคงอยู่ ลูกค้าหนีหาย คู่แข่งแซงหน้า ดังนั้น จึงต้องทำงานทุกวัน แทบจะไม่มีวันหยุด ตลาดหุ้น คุณใช้เวลาเพียง 30 – 60 นาทีต่อวันเท่านั้น

ผลตอบแทนการทำธุรกิจหรือกิจการต่างๆ ผลตอบแทน ขึ้นกับจำนวนลูกค้า ที่เข้ามา ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย ในเรื่อง รสชาด การบริการ ราคา ทำเลที่ตั้ง ฤดูกาลและอื่นๆอีกมากมายจึงจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้น ตลาดหุ้น ผลตอบแทน สามารถสร้างได้ แบบไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของกลยุทธ์ในการทำกำไรคู่แข่งการทำธุรกิจหรือกิจการต่างๆ คู่แข่งในธุรกิจประเภทนี้มีมากมาย ต้องแข่งขันกันในเรื่องของความแปลกใหม่ การตัดราคา การโฆษณา รสชาด การบริการ รวมถึงคอนเนคชั่นเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ต้องการมาใช้บริการธุรกิจของตน ตลาดหุ้น คู่แข่งที่น่ากลัวที่สุด คือ ตัวคุณเอง ไม่ต้องแข่งกับใคร ขอเพียงเอาชนะใจตนเอง เอาชนะความโลภ ความกลัว จิตนิ่ง มีสติ แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

ความเสี่ยงการทำธุรกิจหรือกิจการต่างๆ ความเสี่ยงของการทำธุรกิจ คือ ถ้าคุณยังไม่มีความรู้และประสบการณ์มาก่อน ในธุรกิจนี้ไม่มีให้ทดลองทำก่อน ต้องลงทุนจริง เจ๊งจริง และก็เจ็บจริง เช่น ถ้าคุณอยากเปิดร้านอาหาร แต่ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ คุณอยากทดลองทำก่อน ก็ไม่สามารถทำได้ ต้องลงทุนจริงเท่านั้น ตลาดหุ้น ถ้าคุณยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ที่มากพอ คุณสามารถทดลองลงทุนได้ก่อน ในเงินจำลอง เพราะในตลาดหุ้น ได้ช่วยสร้างความเสี่ยงต่ำให้กับเราแล้ว เราเพียงแค่ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เค้ามีให้ จนกว่าคุณจะมีความรู้และประสบการณ์ และมีความมั่นใจมากพอ ค่อยไปลงทุนจริงๆ

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงการทำธุรกิจหรือกิจการต่างๆ เช่น ถ้าร้านอาหารที่คุณเปิด อาหารรสชาดไม่ดี ทำเลไม่ใช่แหล่งทำเงิน การบริการไม่ประทับใจ ร้านคุณก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะของการขาดทุน โดยที่ต้องขาดทุนไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นทุกวันๆ ตามสายป่านของเงินที่คุณมี ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงคุณรับความเสี่ยงจากการขาดทุนได้มากน้อยแค่ไหน คุณก็ไม่สามารถทำได้ เพราะในธุรกิจร้านอาหารไม่มีตัวช่วยบริหารความเสี่ยง หรือ ตัวตัดขาดทุน ตลาดหุ้น ถ้าวันนี้คุณลงทุนไป 100 บาท คุณบอกว่ารับความเสี่ยงจากการขาดทุนได้สูงสุด 5 บาท คุณก็สามารถทำได้ โดยใช้ การตัดขาดทุน หรือ การ Cut Loss นั่นเอง

เงินลงทุนการทำธุรกิจหรือกิจการต่างๆ

ในชีวิตของมนุษย์ทุกคน ที่จำเป็นต้อง ‘ใช้เงิน’ และ ‘หาเงิน’ มาเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิต ย่อมจะต้องเคยพบพานกับการชักชวนจากคนรู้จักหรือได้ยินการโฆษณาเชื้อชวนให้เรามาร่วมลงทุนทำธุรกิจ จนบางครั้งก็มีปัญหาและเกิดการสูญเสียเงินทองขึ้นมาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้น ก่อนที่คุณคิดจะควักกระเป๋าลงทุนทำอะไร จงท่องกฎเหล็กเหล่านี้ให้ดี จะได้ไม่พลาด

เงินลงทุนการทำธุรกิจหรือกิจการต่างๆ จำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุน ตั้งแต่หลักแสน หลายแสน จนถึงหลักล้าน และที่สำคัญ ต้องมีสายป่านที่ยาว เพื่อมาหล่อเลี้ยงธุรกิจของคุณให้มันเจริญเติบโตต่อไปได้ ตลาดหุ้น วันนี้คุณจะมีเงินเริ่มต้น หลักพัน หลักหมื่น คุณก็สามารถเริ่มต้นลงทุนได้

ประเมินงบในกระเป๋า
ถ้าธุรกิจที่กำลังคิดลงทุนสวนทางกับงบประมาณในกระเป๋า จะต้องคิดและทบทวนใหม่ อย่าทำอะไรเกินตัว เพราะลงทุนไปแล้วผลที่ตามมาอาจจะได้ไม่คุ้มเสีย

มั่นสังเกต สงสัย
เมื่อมีใครมาชักชวนให้เราร่วมลงทุนทำธุรกิจด้วยนั้น พวกเขามักมีข้อเสนอที่ดึงดูดใจ โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยและกำไรงามๆ แต่การระดมทุนแบบนี้มีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นควรตั้งข้อสังเกตไว้ก่อน น่าจะเป็นการลงทุนทำธุรกิจที่ไม่ดีและขาดความน่าเชื่อถือ เพราะหาเงินกู้จากสถาบันการเงินไม่ได้ หากสนใจลงทุนจริงๆ ก็ต้องอ่านข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน หรือขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

ธุรกิจดูดีเกินไป
ถ้าธุรกิจที่กำลังจะลงทุนดูดีมากจนไม่น่าจะเป็นจริงได้ หรือเป็นแค่ภาพโครงการในฝัน ขอให้นึกเสมอว่ามีคนอยากได้เงินของเราไปลงทุน ทันที่ได้เงินจากกระเป๋าคุณไป เขาจะอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบเราทันที

ควรนำเสนองานอย่างไรให้เข้าตานักลงทุน

CEO ของธุรกิจ Startup ต้องพูดในที่สิ่งควรจะพูดเพื่อทำให้ธุรกิจมีความโดดเด่น เป็นที่สนใจของเหล่านักลงทุน ถึงแม้ว่า CEO แต่ละคนจะมีวิธีการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความสามารถและความถนัด แต่โดยทั่วไปแล้วจะควรจะอยู่บนหลักการซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนอยากรู้เกี่ยวกับธุรกิจของคุณนั่นแหละ

บอกส่วนแบ่งตลาดหรือกำไรให้ชัดเจน
นักลงทุนอาจจะชอบวิสับทัศน์ของคุณมาก แต่นั่นไม่เพียงพอที่จะทำให้พวกเขาตัดสินใจลงทุนกับคุณหรอก เพราะเขาเองก็ต้องการทำกำไรด้วย ดังนั้น การบอกตัวเลขที่แสดงถึงผลกำไรที่ชัดเจนคือวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความประทับใจให้กับเหล่านักลงทุน

แสดงความเป็นไปได้ที่ธุรกิจจะเติบโต
นักลงทุนต้องอยากเห็นตลาดที่ยั่งยืนและมั่นคง คุณจึงต้องแสดงให้เห็นคุณค่าของธุรกิจและคุณค่านั้นจะเติบโตต่อไปได้อย่างไรบ้าง อธิบายว่าธุรกิจของคุณจะถูกนำไปประยุกต์ใช้กับคนแต่ละกลุ่มได้อย่างไร และแบรนด์ของคุณมีแนวโน้มว่าจะเติบโตมากแค่ไหน ทั้งในแง่ของตลาดและรายได้ที่จะหลั่งไหลเข้ามา เพราะนักลงทุนเองก็จะมองหาโอกาสที่จะให้เงินทำงานแทนพวกเขา ดังนั้น Startup จึงควรแสดงให้เห็นว่าการเลือกลงทุนกับคุณจะตอบโจทย์ทางการเงินของพวกเขา

มี Business Model ที่ชัดเจน
Business Model นี่แหละที่จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเรียกความสนใจจากนักลงทุน พูดง่ายๆ คือต้องแสดงให้เห็นวิธีทำเงินของธุรกิจได้อย่างชัดเจน เป็นต้นว่ามีรายได้มาจากไหนบ้าง ใครคือลูกค้าบ้าง จะเข้าถึงลูกค้าได้อย่างไร เน้น B2B หรือ B2C ฯลฯ ซึ่งต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนและมีรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะนักลงทุนไม่ได้มองหาธุรกิจที่แน่นอนตายตัว แต่พวกเขามองหาธุรกิจที่จะมีความเติบโตและมีแผนการที่ชัดเจนว่าจะเติบโตได้อย่างไร

เรื่องของ Business Model ยังมีรายละเอียดที่อยากเล่าให้ฟังอีกอย่างคือ ในกรณีที่ Business Model ของคุณไม่เหมือนกับใครที่ไหนเลย หรือคุณอาจจะเป็น First mover ในธุรกิจลักษณะนี้ ก็ควรจะอ้างอิงด้วยว่าในประเทศอื่นๆ มี Business Model ที่ใกล้เคียงกันหรือไม่ เผื่อว่าในอนาคตอาจจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่สามารถต่อยอดธุรกิจของคุณได้ ก็อาจจะเป็นเรื่องที่นักลงทุนให้ความสนใจเช่นกัน

ต้องตอบให้ได้ว่าธุรกิจของคุณตอบโจทย์อะไร
ธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมองเห็น “ปัญหา” ที่อยากจะแก้ไขด้วยสินค้าและบริการของธุรกิจ โดยปัญหานี้ควรจะส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมากในระดับหนึ่ง ส่วนปัญหาเล็กๆ ที่ส่งผลกระทบกับคนน้อยมากๆ นั้นอาจจะมีโอกาสทำเงินได้น้อยหรืออาจจะเจริญเติบโตได้ยากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ขนาดของกลุ่มเป้าหมายนั้นไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณระบุให้เห็นถึงปัญหาได้ชัดเจนแค่ไหนและสินค้าหรือบริการของคุณสามารถแก้ปัญหานั้นได้มากน้อยเพียงใด

พิสูจน์ให้เห็นว่าคุณแตกต่าง
อย่างแรกเลยคือคุณต้องเป็น “เจ้าของ” ธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง ซึ่งมันหมายถึงการแสดงให้นักลงทุนเห็นว่าคุณมีสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในธุรกิจนั้นๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ต่างก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้รับการเอาใจใส่สักเท่าไรนักสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก นั่นคือความแตกต่างอย่างแรกที่ควรจะมี ประการที่ 2 คือ ความแตกต่างในแง่ของนวัตกรรม ซึ่งจะอยู่ในสินค้าและบริการที่มาจากธุรกิจของคุณ ถ้าเป็นไปได้ก็จับเอาสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันมาเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆ เลยว่าสิ่งที่คุณขายนั้นต่างจากพวกเขาอย่างไร

แสดงให้เห็นว่าคุณเข้าถึงลูกค้าได้อย่างไร
การมีลูกค้าที่ซื้อหรือใช้บริการซ้ำๆ จะบ่งชี้ถึงความสำเร็จของธุรกิจได้ในระดับหนึ่ง การเชื่อมโยงกับลูกค้าในลักษณะเครือข่ายถือเป็นสัญญาณที่ดีในสายตานักลงทุน ดังนั้นต้องแน่ใจว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและแสดงให้นักลงทุนเห็นว่าบรรดาลูกค้าของคุณน่ะ มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของคุณมากแค่ไหน

กลยุทธ์การลงทุนธุรกิจยามตลาดผันผวน

หากถามถึงการลงทุนในช่วงนี้ หลายคนคงกุมขมับกันเลย เพราะภาวะเศรษฐกิจดูไม่ค่อยเป็นใจ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจในประเทศที่หลายคนกังวลว่าจะเติบโตได้มากหรือไม่ เพราะยังมีปัจจัยเสี่ยงมากมาย เช่น ภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังสูง ภาวะราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ ซึ่งส่งผลให้การใช้จ่ายของคนไทยเราลดน้อยลง ขณะที่การใช้จ่ายของรัฐบาลก็ไปได้ช้า เงินที่หวังมากระตุ้นเศรษฐกิจก็ชักไม่แน่ใจ และหากมองไปเศรษฐกิจภายนอกบ้าง ก็เจอรัสเซีย ยูโรท่าทางแย่ จีนหรือญี่ปุ่นเองก็ยังมีปัญหา ส่วนอเมริกาเองแม้จะเริ่มดูดีแต่พอน้ำมันลดลงไปเรื่อยๆก็ชักวางใจไม่ได้ เมื่อภาวะเศรษฐกิจไม่เป็นใจอย่างนี้ กลยุทธ์การลงทุนในยามตลาดผันผวนอย่างนี้จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ สิ่งสำคัญในการลงทุนยามนี้จึงไม่ใช่การหาผลตอบแทนให้ได้ดีที่สุดเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการควบคุมความเสี่ยงในเหมาะสมไม่ให้มาทำให้พอร์ตการลงทุนของเราเสียหาย
1.ยึดมั่นกับการลงทุนระยะยาว หัวใจสำคัญที่จะทำให้เรารอดพ้นจากความผันผวนของตลาดในระยะสั้น ก็คือ ตั้งเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว และเมื่อเป้าหมายการลงทุนของเราระยะยาว กลยุทธ์การลงทุนก็ควรเป็นกลยุทธ์ระยะยาวด้วย1.ยึดมั่นกับการลงทุนระยะยาว หัวใจสำคัญที่จะทำให้เรารอดพ้นจากความผันผวนของตลาดในระยะสั้น ก็คือ ตั้งเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว และเมื่อเป้าหมายการลงทุนของเราระยะยาว กลยุทธ์การลงทุนก็ควรเป็นกลยุทธ์ระยะยาวด้วย
2.เน้น Margin of Safety สูง คือ มีความปลอดภัยในการลงทุนสูง ในภาวะผันผวนเช่นปัจจุบันนี้ upside gain หรือเปอร์เซนต้กำไรมีไม่สูง ไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่เราจะขาดทุน (downside risk) กรณีนี้แนะนำให้ถือเงินสดรอจังหวะที่หลักทรัพย์ที่เราสนใจราคาถูกจนอยู่ในระดับที่น่าสนใจ แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า ให้ซื้อเมื่อหุ้นตก ไม่อยากให้พวกเราเล่นหุ้นขาลง เพราะเรายังไม่เห็นก้นเหว ควรรอให้หุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้น ค่อยลงทุนดีกว่า แม้ว่าต้นทุนอาจไม่ได้ต่ำสุด แต่ก็ปลอดภัยและสร้างกำไรได้มากกว่าการซื้อหุ้นขาลง
3.มองวิกฤติ คือ โอกาส หากเราลองมองดูประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนทุกคนเลยก็ได้ จะเห็นแทบทุกคนรวยหุ้นจากการลงทุนในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจทั้งนั้น เพราะคนเรามักจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายนอกเว่อร์ไปหน่อย เช่น หากเศรษฐกิจมีแนวโน้มดี หุ้นก็จะขึ้นซะอย่างกับว่า GDP จะโตซัก 10% หรือหากเศรษฐกิจมีแนวโน้มไม่ดี หุ้นก็จะตกเหมือนราวกับประเทศไทยจะมีปัญหา ดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤติ ราคาหลักทรัพย์ก็จะถูกกว่าที่ควรจะเป็น จึงเป็นโอกาสของดีราคาถูกที่นักลงทุนพื้นฐานหลายคนเฝ้ารออยู่นั่นเอง
4.ศึกษาข้อมูลเลือกหุ้นในดวงใจ  ถ้าจังหวะยังไม่ใช่ ก็ยังไม่ต้องรีบลงทุน การถือเงินสดไว้เพื่อรอจังหวะการลงทุนที่เหมาะสมก็ถือเป็นกลยุทธ์การลงทุนเช่นกัน ช่วงที่รอจังหวะจึงควรเป็นช่วงที่เราใช้เวลาศึกษาหาความรู้การลงทุนหาข้อมูลเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดี มีอัตราการเติบโตสูง พิจารณาราคาที่เหมาะสม จากนั้นก็เผ้ารอ เมื่อราคามาถึงเป้าหมายที่เราเฝ้ารอก็รีบลงทุนทันที
5.กระจายความเสี่ยง เพราะอนาคตไม่แน่นอน เราจึงควรบริหารความเสี่ยง ด้วยการกระจายการลงทุน ทั้งการกระจายความเสี่ยง.
6.แต่แม้ว่าเราจะวางแผนอย่างไร ระดับความรุนแรงของความผันผวนเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ยาก ดังนั้นเราควรเลือกเน้นลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีที่มีความคงทนต่อความผันผวนสูง เช่น หุ้นกิจการขนาดใหญ่ที่เป็นผู้นำตลาด มีฐานะการเงินที่มั่นคงมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน เป็นต้น

ประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์อันเป็นประตูสู่ใจกลางเอเชีย

16

ประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์อันเป็นประตูสู่ใจกลางเอเชีย – ศูนย์กลางตลาดทางเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในปัจจุบัน ประเทศไทยยังเป็นเส้นทางการค้าขายที่สะดวกกับจีน อินเดียและประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเชียตะวันออกเฉียงใต้และเส้นทางเปิดกว้างสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพทางธุรกิจสูงประเทศไทยเป็นเมืองพุทธที่เป็นมิตรและต้อนรับชาวต่างชาติ เปิดกว้างทั้งทางความคิดและศาสนา เศรษฐกิจที่เติบโตมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การส่งออกที่แข็งแกร่ง และตลาดผู้บริโภคภายในประเทศที่ตื่นตัว นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดม สมบูรณ์ประกอบกับแรงงานที่มีฝีมือและประสิทธิภาพยังช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ทั้งยังเสริมสร้างความมั่งคั่งให้ธุรกิจ และพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศนโยบายการลงทุนของประเทศไทยมีความชัดเจนโดยมุ่งเน้นการเปิดเสรีและส่งเสริมการค้าเสรี โดยรัฐบาลได้ร่วมส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างจริงจัง ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจากผลการสำรวจนานาชาติให้เป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่น่าดึงดูดที่สุด แห่งหนึ่งอย่างต่อเนื่อง รายงานธนาคารโลกว่าด้วยความสะดวกในการประกอบธุรกิจประจำ ปี 2553 ได้จัดให้ไทยเป็นประเทศที่มีความสะดวกในการดำเนินธุรกิจมากเป็นอันดับที่ 12 ของโลก

เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งการขนส่ง การคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเปิดรับธุรกิจทุกรูปแบบจากนักลงทุนชาวต่างชาติมีนโยบายที่ชัดเจนโดยมุ่งเน้นการเปิดเสรีและส่งเสริมการค้าเสรี ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างจริงจัง ทั้งเป็นประเทศที่มีความสะดวกในการดำเนินธุรกิจมากเป็นอันดับที่ 12 ของโลก โดย การจัดอันดับธนาคารโลกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้การสนับสนุนและให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า และบริการสนับสนุนแก่กิจการลงทุนหลากหลายประเภทแก่นักลงทุนอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนามายาวนาน และอุตสาหกรรมดาวรุ่งใหม่รัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมและชักจูงอุตสาหกรรม 6 สาขาหลัก ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้แก่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร พลังงานทดแทน ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แฟชั่นและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมบันเทิงบริการเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวมาตรฐานการศึกษาของไทยเป็นที่ยอมรับจากสถาบันระหว่างประเทศ โรงเรียนและวิทยาลัยนานาชาติในประเทศไทยให้การศึกษาชั้นนำระดับโลก อีกทั้งมหาวิทยาลัยก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กัน

กู้เงินธนาคารมาทำธุรกิจ มีผลดีอย่างไร

elevatorpitch2011.com

การลงทุนในธุรกิจต้องหวังผลตอบแทนเป็นธรรมดา แต่ในการลงทุนนั้นต้องอาศัยการกู้ยืมเงิน หรือจากการร่วมหุ้นเป็นหลัก ไม่ก็หาเงินลงทุนจากแหล่งอื่น โดยเฉพาะจากธนาคาร ใครหลายคนไม่อยากให้ธุรกิจของตนต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับธนาคารซึ่งนั่นก็คือในอดีต แต่ในปัจจุบันความเชื่อดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปหลายบริษัทต่างพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงินจากธนาคารทั้งของทางภาครัฐและพาณิชย์ด้วยกันทั้งสิ้น เพราะสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆได้หลายประการ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการให้ผลกำไรตอบแทนที่ควรจะได้รับอย่างคุ้มค่ามากกว่าถ้าเทียบกันกับการใช้เงินลงทุนส่วนตัว

ก่อนจะกู้เงินลงทุนผู้ประกอบการต้องคำนวณหาต้นทุนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น หลังจากที่ได้ต้นทุนมาแล้วสิ่งที่จะต้องทำลำดับต่อมาคือ การประเมิณรายรับและผลกำไรจากที่คาดว่าจะได้รับ โดยใช้ปัจจัยต่างๆเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด อีกทั้งผู้ประกอบการสามารถตั้งราคาหรือลดราคาใหม่ได้ตลอด แต่จะไม่ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

การกู้เงินจากธนาคารสามารถสร้างความแตกต่างในส่วนของกำไรได้มากขึ้น การกู้ยืมเงินจากทางธนาคารแล้วจะมีส่วนต่างของผลกำไรที่เพิ่มมากขึ้นเป็น 12% และในส่วนสุดท้ายคือวิธีการที่สามารถที่ใช้เงินกู้จากธนาคารที่ค่อนข้างสูง เป็นวิธีที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ เพราะเป็นสิ่งที่สามารถทำให้คืนทุนได้รวดเร็ว แต่ถ้าหากจะได้ผลจริงควรอยู่ที่ตัวผู้ประกอบการเองด้วยว่ามีวินัยในการบริหารเงินมากน้อยเพียงใด ผลตอบแทนจากการลงทุนถือเป็นอีกหนึ่งมิติของการบริหารสินทรัพย์ที่ผู้ประกอบการจะต้องใส่ใจให้มาก

การลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด เพราะความเสี่ยงมักมากับความไม่แน่นอน เพราะเงินทุนทุกบาททุกสตางค์เป็นสิ่งที่มีค่ามากต่อการทำธุรกิจผู้ประกอบการจะต้องใช้เงินลงทุนที่มีอยู่ให้คุ้มค่าพร้อมทั้งได้ผลตอบแทนกลับคืนมามากที่สุด และอาจทำให้ธุรกิจล้มเหลวได้ทันที ดังนั้นเมื่อมีแนวทางธุรกิจแล้ว ขอให้คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเพื่อลดการเป็นหนี้ธนาคารในภายหลัง

การเลือกลงทุนในประเทศพม่าที่น่าสนใจ

พม่า เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ไทยมีความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนมานานโดยพม่าก็มีการนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่นับจากพม่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศในทิศทางที่เสรียิ่งขึ้นและได้รับการยอมรับจากนานาชาติเพิ่มขึ้นจนได้รับการผ่อนคลายคว่ำบาตรจากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะสหรัฐฯและสหภาพยุโรป ได้ส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจพม่าค่อนข้างมาก ซึ่งช่วงเวลาสอดคล้องกับที่พม่าเร่งปฏิรูปนโยบายทางเศรษฐกิจและการเงินเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายนอกมากขึ้น ทั้งการปรับปรุงกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ที่เป็นที่คาดหมายว่าจะมอบสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนต่างชาติมากขึ้น รวมทั้งการยกเครื่องระบบการเงินของประเทศใหม่โดยเริ่มจากการเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอัตราลอยตัวแบบมีการจัดการ และการเร่งปรับปรุง ระบบการชำระเงินของประเทศสู่มาตรฐานและความเป็นสากลยิ่งขึ้น

ความน่าสนใจด้านการลงทุนในประเทศพม่า

ถือว่าเป็นประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนในขณะนี้ เพราะด้วยพื้นที่ของประเทศที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมาก ค่าแรงที่ยังถือว่าถูกมาก โดยค่าแรงขั้นต่ำเพียง 75 บาท ถึง 120 บาท แต่ถ้าเป็นแรงงานที่ไม่มีฝีมือ ค่าแรงเพียง 30 บาท 40 บาท ก็ยังมี ส่วนอัตราค่าจ้างในระดับปริญญาตรี เพียง 4,000 บาท ถึง 5,000 บาท รายได้ 60% ใช้ในการอุปโภคบริโภค 40% ใช้ในการทำบุญและอื่นๆ และหลังจากรัฐบาลพม่ามีเสถียรภาพ และยอมรับกฎระเบียบต่างๆ ของสหประชาชาติ ยิ่งทำให้ต่างชาติให้ความสนใจการลงทุนในประเทศพม่ากันมาก ส่วนธุรกิจที่น่าลงทุนในประเทศพม่า 5 อันดับแรก ธุรกิจด้านการเกษตร วัสดุก่อสร้าง เรื่องของพลังงานก๊าซธรรมชาติ เหมืองแร่ สินค้าแฟชั่น สำหรับของกินของใช้ แฟชั่น เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนใหญ่ยอมรับในคุณภาพและนำเข้าจากประเทศไทย

การเข้าไปทำธุรกิจในพม่ายังมีโอกาส ตราบเท่าที่พม่ายังต้องการพัฒนาอยู่ อีกทั้งความรู้สึกพม่ากับไทยเรียกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีอยู่ พม่ามีท่าทีและความพึงพอใจ ดูง่ายๆคนพม่ามีโอกาสไปทำงานทั้งสิงคโปร์ มาเลย์ เกาหลี แต่มาอยู่ไทยเป็นล้านๆ คน เพราะเราอยู่กันเหมือนพี่น้อง ส่วนเรื่อง AEC นั้นพม่าตื่นตัวแต่ก็มีความกังวล เพราะเขายังขาดความพร้อมในเรื่องของการแข่งขันในตลาดเสรี จึงเป็นกังวลว่าถ้าหากผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่มีความชำนาญและกำลังทุนมากกว่า แล้วก็มีฐานการตลาดที่ใหญ่กว่า เขาก็เกรงว่าจะสู้ไม่ได้

1 2