Monthly Archives: December 2016

ขั้นตอนในการได้รับโปรแกรมการรับรู้ภายใต้เริ่มต้นอินเดีย

ขั้นตอนในการได้รับโปรแกรมการรับรู้ภายใต้เริ่มต้นอินเดีย

อินเดียมีระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดเริ่มต้นที่สามหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร อินเดียเป็นประเทศเริ่มต้นที่อายุน้อยที่สุดที่มีมากกว่า 72% ของประชากรต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ นายกรัฐมนตรี Narendra Modi ได้สนับสนุนให้เยาวชนของประเทศอินเดียที่จะเชื่อในความคิดของพวกเขาผ่านการเริ่มต้นอินเดียและอินเดีย Standup ความคิดริเริ่ม เขาเห็นว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นวิธีที่จะเปลี่ยนประเทศอินเดีย

เริ่มต้นความคิดริเริ่มที่อินเดียมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ตระหนักถึงศักยภาพของพวกเขาและช่วยให้พวกเขาเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง การเริ่มต้นแผนอินเดียการดำเนินการจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรุ่นมุ่งเน้นธุรกิจหลักของพวกเขา เรือธงของรัฐบาลอินเดียนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุง Startups ของอินเดียและผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

อินเดียแผนเริ่มต้นได้ให้เหตุผลใน 1 เมษายน 2016 และตั้งแต่นั้นมาก็มีการแก้ไขมากกว่า 12,500 คำสั่งผ่านสื่อสังคมอีเมลและโทรศัพท์

ตาบานสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างง่ายดายประโยชน์ภายใต้โครงการเริ่มต้นอินเดียเช่นการผ่อนคลายในกฎหมายสิ่งแวดล้อมและแรงงาน บ่อยครั้งที่ Startups กำลังเครียดมากเกินไปกับพิธีการกฎระเบียบที่กำหนดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและแรงงาน หลายคนครั้งไม่ได้ตระหนักถึงกฎระเบียบและข้อบังคับหลายเป็นผลให้พวกเขามักจะจบลงด้วยการเป็นเหยื่อของการกระทำล่วงล้ำโดยหน่วยงานกำกับดูแล โปรแกรมที่จะช่วยให้ที่เพิ่งเริ่มต้นด้วยตนเองรับรองธุรกิจของพวกเขาผ่านการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือและประโยชน์ 9 แรงงานและสิ่งแวดล้อมประโยชน์ นอกจากนี้ยังจะมีการตรวจสอบที่ไม่มีในที่เพิ่งเริ่มต้นเหล่านี้เป็นเวลาสามปี

คำถามที่เกิดขึ้นที่นี่คือวิธีการที่เพิ่งเริ่มต้นจะได้รับการยอมรับภายใต้ธงนี้

มีเกณฑ์ที่แน่นอนซึ่งการเริ่มต้นต้องทำก่อนที่จะได้รับการยอมรับเป็น

นิติบุคคลของการเริ่มต้นเป็นทั้ง บริษัท เอกชนหุ้นส่วนรับผิด จำกัด หรือหุ้นส่วน

อายุของการเริ่มต้นไม่เกินห้าปี

ผลประกอบการประจำปีของการเริ่มต้นจะต้องไม่เกิน 25 crores

ขั้นตอนต่อไปจะได้รับจดหมายแนะนำจากหนึ่งต่อไปนี้ใด ๆ :

ได้รับการสนับสนุนโดยคำแนะนำ (ในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของธุรกิจด้วย) ในรูปแบบที่กำหนดโดยนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและโปรโมชั่นจากศูนย์บ่มเพาะที่จัดตั้งขึ้นในวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาในประเทศอินเดีย หรือ

  • B ได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์บ่มเพาะกองทุน (เพื่อโครงการ) จากรัฐบาลอินเดียเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ระบุในการส่งเสริมนวัตกรรม; หรือ
  • C ได้รับการสนับสนุนโดยคำแนะนำ (ในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของธุรกิจด้วย) ในรูปแบบที่กำหนดโดยนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและโปรโมชั่นจากศูนย์บ่มเพาะได้รับการยอมรับจากรัฐบาลอินเดีย หรือ
  • D ได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนบ่มเพาะ / แองเจิลกองทุนรวม / กองทุนรวมตราสารทุนเอกชน / Accelerator / แองเจิลเครือข่ายจดทะเบียนกับคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอินเดียที่ราชบัณฑิตธรรมชาติความคิดสร้างสรรค์ของธุรกิจนั้น หรือ
  • E ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลของอินเดียเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ระบุในการส่งเสริมนวัตกรรม; หรือ
  • F สิทธิบัตรที่ได้รับจากสิทธิบัตรของอินเดียและเครื่องหมายการค้าสำนักงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของธุรกิจรับการเลื่อนตำแหน่ง

การเริ่มต้นจะได้รับจดหมายคำแนะนำเฉพาะในกรณีที่จะมีการทำงานที่มีต่อนวัตกรรมการพัฒนาการใช้งานของสินค้าหรือบริการหรือมันคือการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หรือบริการ

เมื่อเริ่มต้นที่ได้รับจดหมายแนะนำก็รับรู้และจะกลายเป็นได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายแรงงาน ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับสามปีและสิทธิในสิทธิบัตรอินเดีย, การเริ่มต้นความต้องการที่จะได้รับการอนุมัติจากนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและโปรโมชั่นและคณะกรรมการระหว่างกระทรวง