Monthly Archives: January 2015

กู้เงินธนาคารมาทำธุรกิจ มีผลดีอย่างไร

elevatorpitch2011.com

การลงทุนในธุรกิจต้องหวังผลตอบแทนเป็นธรรมดา แต่ในการลงทุนนั้นต้องอาศัยการกู้ยืมเงิน หรือจากการร่วมหุ้นเป็นหลัก ไม่ก็หาเงินลงทุนจากแหล่งอื่น โดยเฉพาะจากธนาคาร ใครหลายคนไม่อยากให้ธุรกิจของตนต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับธนาคารซึ่งนั่นก็คือในอดีต แต่ในปัจจุบันความเชื่อดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปหลายบริษัทต่างพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงินจากธนาคารทั้งของทางภาครัฐและพาณิชย์ด้วยกันทั้งสิ้น เพราะสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆได้หลายประการ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการให้ผลกำไรตอบแทนที่ควรจะได้รับอย่างคุ้มค่ามากกว่าถ้าเทียบกันกับการใช้เงินลงทุนส่วนตัว

ก่อนจะกู้เงินลงทุนผู้ประกอบการต้องคำนวณหาต้นทุนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น หลังจากที่ได้ต้นทุนมาแล้วสิ่งที่จะต้องทำลำดับต่อมาคือ การประเมิณรายรับและผลกำไรจากที่คาดว่าจะได้รับ โดยใช้ปัจจัยต่างๆเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด อีกทั้งผู้ประกอบการสามารถตั้งราคาหรือลดราคาใหม่ได้ตลอด แต่จะไม่ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

การกู้เงินจากธนาคารสามารถสร้างความแตกต่างในส่วนของกำไรได้มากขึ้น การกู้ยืมเงินจากทางธนาคารแล้วจะมีส่วนต่างของผลกำไรที่เพิ่มมากขึ้นเป็น 12% และในส่วนสุดท้ายคือวิธีการที่สามารถที่ใช้เงินกู้จากธนาคารที่ค่อนข้างสูง เป็นวิธีที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ เพราะเป็นสิ่งที่สามารถทำให้คืนทุนได้รวดเร็ว แต่ถ้าหากจะได้ผลจริงควรอยู่ที่ตัวผู้ประกอบการเองด้วยว่ามีวินัยในการบริหารเงินมากน้อยเพียงใด ผลตอบแทนจากการลงทุนถือเป็นอีกหนึ่งมิติของการบริหารสินทรัพย์ที่ผู้ประกอบการจะต้องใส่ใจให้มาก

การลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด เพราะความเสี่ยงมักมากับความไม่แน่นอน เพราะเงินทุนทุกบาททุกสตางค์เป็นสิ่งที่มีค่ามากต่อการทำธุรกิจผู้ประกอบการจะต้องใช้เงินลงทุนที่มีอยู่ให้คุ้มค่าพร้อมทั้งได้ผลตอบแทนกลับคืนมามากที่สุด และอาจทำให้ธุรกิจล้มเหลวได้ทันที ดังนั้นเมื่อมีแนวทางธุรกิจแล้ว ขอให้คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเพื่อลดการเป็นหนี้ธนาคารในภายหลัง