Monthly Archives: December 2014

การเลือกลงทุนในประเทศพม่าที่น่าสนใจ

พม่า เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ไทยมีความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนมานานโดยพม่าก็มีการนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่นับจากพม่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศในทิศทางที่เสรียิ่งขึ้นและได้รับการยอมรับจากนานาชาติเพิ่มขึ้นจนได้รับการผ่อนคลายคว่ำบาตรจากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะสหรัฐฯและสหภาพยุโรป ได้ส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจพม่าค่อนข้างมาก ซึ่งช่วงเวลาสอดคล้องกับที่พม่าเร่งปฏิรูปนโยบายทางเศรษฐกิจและการเงินเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายนอกมากขึ้น ทั้งการปรับปรุงกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ที่เป็นที่คาดหมายว่าจะมอบสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนต่างชาติมากขึ้น รวมทั้งการยกเครื่องระบบการเงินของประเทศใหม่โดยเริ่มจากการเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอัตราลอยตัวแบบมีการจัดการ และการเร่งปรับปรุง ระบบการชำระเงินของประเทศสู่มาตรฐานและความเป็นสากลยิ่งขึ้น

ความน่าสนใจด้านการลงทุนในประเทศพม่า

ถือว่าเป็นประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนในขณะนี้ เพราะด้วยพื้นที่ของประเทศที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมาก ค่าแรงที่ยังถือว่าถูกมาก โดยค่าแรงขั้นต่ำเพียง 75 บาท ถึง 120 บาท แต่ถ้าเป็นแรงงานที่ไม่มีฝีมือ ค่าแรงเพียง 30 บาท 40 บาท ก็ยังมี ส่วนอัตราค่าจ้างในระดับปริญญาตรี เพียง 4,000 บาท ถึง 5,000 บาท รายได้ 60% ใช้ในการอุปโภคบริโภค 40% ใช้ในการทำบุญและอื่นๆ และหลังจากรัฐบาลพม่ามีเสถียรภาพ และยอมรับกฎระเบียบต่างๆ ของสหประชาชาติ ยิ่งทำให้ต่างชาติให้ความสนใจการลงทุนในประเทศพม่ากันมาก ส่วนธุรกิจที่น่าลงทุนในประเทศพม่า 5 อันดับแรก ธุรกิจด้านการเกษตร วัสดุก่อสร้าง เรื่องของพลังงานก๊าซธรรมชาติ เหมืองแร่ สินค้าแฟชั่น สำหรับของกินของใช้ แฟชั่น เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนใหญ่ยอมรับในคุณภาพและนำเข้าจากประเทศไทย

การเข้าไปทำธุรกิจในพม่ายังมีโอกาส ตราบเท่าที่พม่ายังต้องการพัฒนาอยู่ อีกทั้งความรู้สึกพม่ากับไทยเรียกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีอยู่ พม่ามีท่าทีและความพึงพอใจ ดูง่ายๆคนพม่ามีโอกาสไปทำงานทั้งสิงคโปร์ มาเลย์ เกาหลี แต่มาอยู่ไทยเป็นล้านๆ คน เพราะเราอยู่กันเหมือนพี่น้อง ส่วนเรื่อง AEC นั้นพม่าตื่นตัวแต่ก็มีความกังวล เพราะเขายังขาดความพร้อมในเรื่องของการแข่งขันในตลาดเสรี จึงเป็นกังวลว่าถ้าหากผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่มีความชำนาญและกำลังทุนมากกว่า แล้วก็มีฐานการตลาดที่ใหญ่กว่า เขาก็เกรงว่าจะสู้ไม่ได้