เกี่ยวกับ elevatorpitch2011.com

เว็บ elevatorpitch2011.com เป็นเว็บเกี่ยวกับธุรกิจ จะเป็นการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจ ซึ้งเน้นข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหลากหลายแนวทางในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ